Poradenstvo

Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.

Oboznámime Vás s Vašimi povinnosťami ale aj možnosťami v oblasti predchádzania vzniku požiarov.

Poradíme Vám v oblasti hasiacich prístrojov, aké potrebné opatrenia je nutné vykonať, aby bol Váš objekt zabezpečený pred požiarom tak, ako to vyžadujú právne normy.

Zúčastníme sa s Vami protipožiarnej kontroly vykonávanej štátnym požiarnym dozorom.